Kanacelaria Radcy Prawnego
Marzena Wąsowska
Niech prawo zawsze prawo znaczy
Aktualności

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r. (sygn. akt III CZP 53/09)

Prawo własności nieruchomości, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej w trybie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123, poz. 781), stanowi majątek odrębny tego z małżonków, któremu przed powstaniem wspólności przysługiwało prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości i prawo własności posadowionych na niej budynków (art. 33 pkt 3 k.r.o. w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 stycznia 2005 r.).

O Kancelarii | Zakres usług | Aktualności | Cennik | Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego - Marzena Wąsowska - Aleja Wolności 10/22, 62-800 Kalisz, tel. 62 752 94 02, e-mail: biuro@twojakancelaria.net
© ingraf 2010 r.
Valid XHTML 1.1Poprawny CSS!