Kanacelaria Radcy Prawnego
Marzena Wąsowska
Niech prawo zawsze prawo znaczy
Odszkodowania

Upadek na śliskiej nawierzchni

        Zimą rośnie liczba ofiar upadków na śliskich nawierzchniach dróg, chodników, parkingów czy nawet schodów prowadzących do urzędów, banków czy sklepów. Często obrażenia doznane na skutek takich upadków są bardzo dotkliwe i wymagają długotrwałego leczenia. Czasami zaś szkoda polega na zniszczeniu odzieży lub przedmiotów, które przy sobie mieliśmy w trakcie wypadku.

            Zdarza się, że przyczyną upadku są zaniedbania właścicieli tych nieruchomości lub podmiotu odpowiedzialnego za usuwanie z nich śniegu, lodu czy błota.  W sytuacji zatem, kiedy to do nieszczęśliwego upadku doszło, nie wskutek naszej nieuwagi, ale z powodu zaniedbań podmiotów odpowiedzialnych za stan nawierzchni możemy dochodzić stosownego odszkodowania.

            Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek, któremu ulegliśmy musimy wykazać zaniedbanie osób odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie podległego sobie terenu. W tym celu w pierwszej kolejności należy -  o ile to możliwe – zgłosić wypadek właścicielowi lub zarządcy nieruchomości i uzyskać potwierdzenie, że takie zdarzenie zaistniało w danym  miejscu i czasie.

            Jeśli istnieje możliwość, to należy również zapewnić sobie zeznania świadków oraz wykonać zdjęcia z miejsca wypadku. Pamiętać również należy o zgromadzeniu dokumentacji leczenia obrażeń doznanych na skutek wypadku i rachunków za wykonane usługi lecznicze i zakupione lekarstwa.

Kancelaria zajmuje się odszkodowaniami wszelkiego rodzaju. Posiadamy w tej kwestii szczególne doświadczenie i zapraszamy na konsultacje.

Wyślij do nas opis sprawy na odszkodowania@twojakancelaria.net
lub zadzwoń na numer 62 508 70 29.

O Kancelarii | Zakres usług | Aktualności | Cennik | Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego - Marzena Wąsowska - Aleja Wolności 10/22, 62-800 Kalisz, tel. 62 752 94 02, e-mail: biuro@twojakancelaria.net
© ingraf 2010 r.
Valid XHTML 1.1Poprawny CSS!