Kanacelaria Radcy Prawnego
Marzena Wąsowska
Niech prawo zawsze prawo znaczy
Zakres usług świadczonych przez Kancelarię

Kancelaria prawna jest kancelarią radcy prawnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. O radach prawnych, Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.

Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym m. inn. z zakresu:

w szczególności sprawy o zapłatę, dochodzenie odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi oraz wypadkami przy pracy, a także sprawy z zakresu prawa rzeczowego – zasiedzenie i zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej

stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcia/odrzucenia spadku, podział majątku spadkowego, roszczenia o zachowek, ważność testamentu

rozwód, separacja, podział majątku wspólnego

ochrona praw pracowniczych, tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnienia grupowe

umowy handlowe, zawiązywanie spółek, rejestracja i zmiana umowy spółki, przekształcanie i likwidacja spółek

reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym, sporządzanie odwołań w postępowaniu administracyjnym, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

 

 

Kancelaria oferuje profesjonalną reprezentację przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz sądami polubownymi.

 

O Kancelarii | Zakres usług | Aktualności | Cennik | Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego - Marzena Wąsowska - Aleja Wolności 10/22, 62-800 Kalisz, tel. 62 752 94 02
© ingraf 2010 r.
Valid XHTML 1.1Poprawny CSS!