Kanacelaria Radcy Prawnego
Marzena Wąsowska
Niech prawo zawsze prawo znaczy
Wynagrodzenie za usługi Kancelarii

Koszt jednorazowej standardowej porady prawnej wynosi 60 zł brutto.
W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed Sądem porada prawna udzielana jest bezpłatnie.
Porady w sprawach bardziej skomplikowanych wyceniane są indywidualnie.

Ustalenie wynagrodzenia za zastępstwo prawne przed Sądami następuje, co do zasady w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349).

Koszt prowadzenia innych spraw zależy od stopnia ich skomplikowania, a także przewidywanego nakładu pracy i czasu ich trwania. Koszt ten jest każdorazowo uzgadniany z Klientem przed przystąpieniem do prowadzenia danej sprawy.

Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny może domagać się przed Sądem ustanowienia pełnomocnika. We wniosku strona może wskazać konkretnego radcę prawnego z prośbą o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy.

O Kancelarii | Zakres usług | Aktualności | Cennik | Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego - Marzena Wąsowska - Aleja Wolności 10/22, 62-800 Kalisz, tel. 62 752 94 02, e-mail: biuro@twojakancelaria.net
© ingraf 2010 r.
Valid XHTML 1.1Poprawny CSS!